Child-Safety volgens de EU-norm!

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen en constant bezig deze te ontdekken. Hierdoor kunnen allerlei huishoudelijke artikelen en zelfs raamdecoraties al een potentieel gevaar voor ze vormen, zo ook de koorden en kettingen van binnenzonwering/raamdecoraties.
Kindje child safety

Om de risico’s op verwurging of inwendige verstikking uit te sluiten, heeft de Europese Commissie de veiligheidsvoorschriften voor binnenzonwering/raamdecoraties aangescherpt. De bestaande Europese CEN Norm EN 13120 is herzien en er zijn twee nieuwe normen bij gekomen: EN 16433 en EN 16434. Rolgordijnwinkel.nl, specialist in raamdecoraties, neemt de nieuwe veiligheidsvoorschriften zeer serieus.  Onze rolgordijnen, jaloezieën en verticale lamellen worden dan ook afgestemd op de nieuwe en herziene EU-normen.

De belangrijkste wijziging in de voorschriften heeft betrekking op de maximale lengte van bedieningskettingen en –koorden. Deze lengte is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het soort bediening (ketting of koord) en de montagehoogte van het product. Zie tabellen voor een schematisch overzicht van de nieuwe maximale lengtes van de bediening (klik op een afbeelding om deze te vergroten).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bediening met ketting/koord

– Bevestigingshoogte onbekend
Lengte van het product 250 cm en kleiner: de bedieningsketting/-koord mag niet langer zijn dan 100 cm.
Lengte van het product meer dan 250 cm: de bedieningsketting/-koord is minder dan of gelijk aan [producthoogte – 150cm].

– Bevestigingshoogte bekend
De bedieningsketting/-koord mag een maximale lengte hebben van [bevestigingshoogte – 150cm]. Bovendien dient de bedieningsketting/-koord minimaal 150cm boven de vloer te hangen.

child safety kolom afmetingen 1tabel child safety

In het bestelproces heeft u twee mogelijkheden met betrekking tot Child-safety:
1. Child-safety geleverd –> U geeft de montagehoogte op in het bestelproces.
De ketting mag niet langer zijn dan [montagehoogte – 150cm]. (Bovendien dient de bedieningsketting minimaal 150 cm boven de vloer te hangen).
Let op! Indien na de plaatsing van het product geen rekening gehouden is met de kindveiligheidseisen zoals beschreven in de voorschriften (bijgevoegd bij product), kan Rogordijnwinkel.nl niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk worden gesteld voor alle gevolgen van dien. 
2. Geen Child-safety –> Let op! Wanneer u kiest voor ‘geen child-safety’ is Rolgordijnwinkel.nl niet aansprakelijk indien geen rekening gehouden is met de kindveiligheidseisen, noch verantwoordelijk worden gesteld voor alle gevolgen van dien.

kaartjes child safety

* Samen met de betreffende onderdelen voor kindveiligheid zullen de waarschuwing aan het product en op de verpakking worden aangebracht.

welk producten worden toegepast bij child safety
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Algemeen advies

Kopers en gebruikers van raamdecoratie moeten zich bewust zijn van de risico’s die loshangende trekkoorden, kettingen, banden en koorden voor jonge kinderen kunnen vormen. De volgende richtlijnen moeten daarom te allen tijde in acht worden genomen.

  • Kleine kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen.
  • Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen.
  • Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.
  • Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.
  • Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen.
Belangrijk: deze tekst behandelt de belangrijkste delen van EN 13120, EN 16433 en EN 16434. De volledige tekst en precieze eisen kunt u vinden in de officiële documentatie. Omdat op deze documentatie copyright rust, mogen wij deze niet publiceren. De informatie die hier is verstrekt, is een algemene en voorlopige richtlijn over kindveilige binnenzonwering en moet niet gebruikt worden als basis voor het maken van belangrijke beslissingen of het trekken van conclusies over uw rechten en plichten. Bovenstaande informatie sluit ook niet uit dat het voor u nodig kan zijn juridisch advies in te winnen over uw specifieke situatie en omstandigheden. Rolgordijnwinkel.nl biedt u geen enkele garantie wat betreft bovenstaande informatie en Rolgordijnwinkel.nl is niet verantwoordelijk voor veranderingen in de normering zoals omschreven in bovenstaande informatie. Rolgordijnwinkel.nl is ook niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen of misleidende verklaringen.